Krajowy Instytut Mediów

Departamenty

Strukturę wykonawczą Krajowego Instytutu Mediów tworzy pięć departamentów. To one odpowiadają za planowanie oraz właściwą realizację strategicznych i bieżących zadań Instytutu.

Sala konferencyjna. Długi stół i kilkanaście krzeseł naprzeciw siebie. W oddali telewizor.

Departament Paneli Badawczych

Zadaniem departamentu jest współpraca z osobami wyposażonymi w mierniki badawcze w ramach Panelu KIM. W ten sposób pozyskiwane są reprezentatywne dane nt. konsumpcji telewizji, radia i internetu w Polsce. Do obowiązków departamentu należą:

Zbliżenie na telefon z włączonym serwisem YouTube. Zbieranie danych z serwisów internetowych.
 • nawiązywanie współpracy z Panelistami
 • prowadzenie programu lojalnościowego dla Panelistów
 • nadzór nad procedurami utrzymania Panelu, by dane z mierników były jak najlepszej jakości
 • bieżąca koordynacja współpracy z Panelistami, by zapewnić ciągłość napływu danych
Zbliżenie na telefon z włączonym serwisem YouTube. Zbieranie danych z serwisów internetowych.

Departament Gromadzenia Danych

Celem departamentu jest zapewnienie najwyższej jakości i poprawności wszystkich procedur związanych z gromadzeniem oraz kontrolą danych. Ma to kluczowy wpływ na poziom jakości pomiarów realizowanych przez KIM. Do kluczowych zadań departamentu można zaliczyć:

Widok z góry. Kobieta pracuje przy komputerze. Laptop otwarty, z lewej strony notatnik i długopis.
 • zarządzanie i odpowiedzialność za realizację projektów badawczych
 • wsparcie merytoryczne projektów badawczych
 • zarządzanie projektami gromadzenia danych i ew. ich strategiczne zmiany operacyjne
 • nadzór nad poprawnością i terminowością projektów i prac podmiotów współpracujących z KIM
 • systematyczne analizy jakości zbieranych danych
 • działania związane z rekrutacją na potrzeby budowy własnej siatki rachmistrzów
 • realizacja projektów związanych ze szkoleniami i rozwojem sieci własnej oraz sieci podwykonawców
Widok z góry. Kobieta pracuje przy komputerze. Laptop otwarty, z lewej strony notatnik i długopis.

Departament Analityczno-Badawczy

Departament odpowiada za merytoryczne prowadzenie i analizę danych z Badania Założycielskiego oraz wszystkich innych projektów badawczych opartych na danych deklaratywnych. Prowadzi też dialog rynkowy z grupami intersariuszy nt. wyników badań i kwestii związanych z założeniami „Złotego Standardu Pomiaru Mediów Elektronicznych”. Działania departamentu to głównie:

Kobieta wprowadza dane w komputerze. Jedną ręką obsługuje klawiaturę, w drugiej ma kartkę z notatkami.
 • planowanie procesów badawczych
 • przeprowadzenie postępowań wykonawczych
 • przygotowanie narzędzi badawczych oraz dobór metody i techniki zbierania danych
 • opracowanie założeń próby badawczej
 • przygotowanie i analiza wskaźników wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia wykorzystywane w konsumpcji mediów
 • analizowanie zachowań konsumentów odnośnie do konsumpcji mediów
 • analizowanie informacji i opracowań statystyczno–ilościowych na podstawie ciągłych pomiarów oraz badań ad-hoc
 • nadzór metodologiczny nad prowadzonymi projektami
Kobieta wprowadza dane w komputerze. Jedną ręką obsługuje klawiaturę, w drugiej ma kartkę z notatkami.

Departament Przetwarzania Danych

Zajmuje się utrzymaniem, przetwarzaniem i wizualizacją zbiorów danych gromadzonych w ramach projektów badawczych KIM. W ramach departamentu utrzymywana jest hurtownia danych, systemy Business Intelligence oraz narzędzia ETL wspomagające pracę innych działów. Do głównych zadań departamentu należy:

Dwie kobiety na spotkaniu biznesowym. Dyskutują. Jedna wskazuje na coś długopisem. Siedzą przy biurku. Na blacie klawiatura komputerowa i przyrządy biurowe.
 • przetwarzanie danych panelowych z pomiaru telemetrycznego
 • przetwarzanie danych RPD
 • analiza danych w czasie rzeczywistym
 • fuzje danych mediowych
 • wdrażanie i rozwój narzędzi analitycznych
Dwie kobiety na spotkaniu biznesowym. Dyskutują. Jedna wskazuje na coś długopisem. Siedzą przy biurku. Na blacie klawiatura komputerowa i przyrządy biurowe.

Departament Rozwoju

Departament zajmuje się szeroko rozumianymi pracami rozwojowymi KIM. Opracowuje nowe projekty w ramach Instytutu, a także śledzi i analizuje zjawiska, trendy i nowoczesne koncepcje w świecie mediów oraz badań. Aktywności te wspierają projekty obecnie realizowane w Instytucie i uruchamianie nowych przedsięwzięć.

Departament odpowiada za:

Osoba pisząca na klawiaturze laptopa
 • przygotowanie koncepcyjne i wdrożenie nowych projektów (np. watermarking)
 • projektowanie produktów i usług Instytutu
 • prowadzenie badań w ramach programu statystyki publicznej
 • współpracę z Departamentem Przetwarzania Danych w zakresie analiz
 • wsparcie innych departamentów w obszarze realizowanych zadań
 • rekonesanse w zakresie badań mediów i technologii
 • realizowanie szkoleń wewnętrznych KIM
Osoba pisząca na klawiaturze laptopa