Krajowy Instytut Mediów

Badanie Założycielskie

Największe i najbardziej kompleksowe badanie konsumpcji mediów w Polsce. Jest prowadzone zgodnie z tzw. "Złotym Standardem Pomiaru Mediów Elektronicznych". Ma formę jednoźródłowego pomiaru populacyjnego, w którym dane są zbierane w sposób ciągły. To jedyne takie badanie w Polsce.

Osoby przeglądające treści na telefonach

Cel badania

Infografika przedstawiająca lupę, symbol globalusa, symbol telefonu komórkowego, symbol mediów

Badanie Założycielskie ma na celu kompleksowe zdiagnozowanie populacji internautów, telewidzów i radiosłuchaczy. Zebrane w nim dane demograficzne pozwalają dowiedzieć się, kim są konsumenci mediów i z jakich urządzeń korzystają, a także poznać ich potrzeby w zakresie konsumpcji treści. Umożliwi także obserwowanie zmian w czasie. Będzie to jednocześnie cenna i jedyna w swoim rodzaju baza dla wielu innych pogłębionych badań mediów w Polsce.

Infografika przedstawiająca lupę, symbol globalusa, symbol telefonu komórkowego, symbol mediów

Infografika symbolizująca Badanie Założycielskie. Dłoń trzymająca lupę. Przez lupę widać wizerunek kobiety. Dookoła lupy symbole związane z badaniami: globus, ekran monitora, telefon komórkowy, symbol radia.

Zakres badania

Badanie obejmuje gospodarstwa domowe, w których przeprowadzane są wywiady z głową gospodarstwa oraz tzw. pantry check, czyli spis urządzeń służących domownikom do korzystania z radia, telewizji i internetu. Częścią badania są także ankiety przeprowadzane wśród pozostałych członków gospodarstwa domowego.

Infografika. Dom jednorodzinny na środku, symbole domowników, media, kwestionariusz badawczy Infografika. Dom jednorodzinny na środku, symbole domowników, media, kwestionariusz badawczy

Infografika przedstawiająca zakres Badania Założycielskiego. W centralnym miejscu dom jednorodzinny, ikony przedstawiające ludzi, media, symbole kwestionariusza badawczego.

Grupa badanych

Badanie Założycielskie jest realizowane na w pełni losowej, reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych TERYT GUS. Wywiady są przeprowadzane pod wylosowanymi adresami. Badanie obejmuje korzystanie z mediów w gospodarstwach domowych oraz konsumpcję indywidualną osób w wieku 4 +. Badanie ma charakter ciągły, co oznacza możliwość systematycznego śledzenia zmian w czasie i obserwacji trendów.

Infografika. Konturowa mapa polski z zaznaczonymi symbolicznie gospodarstwami domowymi

Infografika przedstawiająca mapę Polski. Na mapie zaznaczone symbole reprezentujące gospodarstwo domowe, symbole rozmieszczone w różnych częściach mapy, czyli w różnych miastach.

Kto może korzystać z danych?

Wyniki badania mają służyć uczestnikom rynku mediów – nadawcom do optymalnego zarządzania treściami czy reklamodawcom na potrzeby związane z kampaniami, ale też środowisku badawczemu, naukowemu i wszelkim instytucjom, dla których istotna jest wiedza o tym, jak Polacy korzystają z mediów. Jednym z celów Badania Założycielskiego KIM jest dostarczanie uniwersów i wag do badań w zakresie konsumpcji mediów w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wyłaniana jest grupa respondentów do badania?

Respondenci są wyłaniani poprzez losowanie z operatu TERYT GUS, który jest bazą wszystkich adresów w Polsce. Losowanie jest przeprowadzane w taki sposób, by struktura próby była w pełni reprezentatywna.

Kto może uczestniczyć w badaniu?

Aby przedstawiciel gospodarstwa domowego mógł wziąć udział w badaniu, musi ono zostać wylosowane. Nie można zostać respondentem poprzez samodzielne zgłoszenie się. Lider – głowa gospodarstwa domowego – musi być osobą pełnoletnią. W badaniu biorą udział także pozostali członkowie tego gospodarstwa, w tym dzieci w wieku co najmniej 4 lat. Wszystkie te osoby powinny mieszkać pod wylosowanym adresem dłużej niż pół roku.