Krajowy Instytut Mediów

Zespół

Krajowy Instytut Mediów tworzą profesjonaliści z bogatym doświadczeniem w dziedzinie badań rynku i opinii, zdobywanym w międzynarodowych i krajowych firmach badawczych, placówkach akademickich, instytucjach publicznych oraz w biznesie.

Kto stoi za inicjatywą Instytutu?

Mirosław Kalinowski Dyrektor KIM

Ekspert z wszechstronnym doświadczeniem na rynku badawczym. Przez dużą część kariery zawodowej związany z SMG/KRC i Millward Brown, gdzie jako Dyrektor Realizacji Badań odpowiadał m.in. za realizację badania TGI (segmentacje konsumenckie), Polskie Badania Czytelnictwa czy Nettrack (Badania internetu).

Wyspecjalizował się w dużych projektach na próbach losowych, z czego najważniejsze to: Europejski Sondaż Społeczny dla IFIS PAN, World Pool dla Instytutu Gallupa, Global Attitudes dla PEW Research, Bilans Kapitału Ludzkiego dla PARP czy BAV Brand Asset Valuator oraz praca na rzecz Instytutu Badań Outdooru POSTAR. Realizował też coroczne, duże Badania Założycielskie dla firm telekomunikacyjnych, obejmujące ewidencję hardware i software gospodarstw domowych oraz zwyczaje używania telefonu i internetu. Prowadził również największy w Polsce projekt badawczy na próbie losowej (N=100 tys. dla PFRON) oraz o największym budżecie badawczym (Uwarunkowanie Decyzji Edukacyjnych dla IBE).

Przez wiele lat realizował tzw. Establishment Survey dla AGB oraz rekrutacje do paneli telemetrycznych i pasywnych dla Instytutu Median, mierzącego oglądalność telewizji w Czechach. W ramach współpracy z KRRiT, w porozumieniu ze stroną rynkową, wypracował koncepcję kompleksowego Badania Założycielskiego konsumpcji mediów w Polsce. Obecnie w roli Dyrektora kieruje działaniami KIM.

  • 30 lat doświadczenia w branży badawczej
  • unikatowe w Polsce kompetencje realizacji projektów na wielkich próbach losowych
  • ekspert w dziedzinie badania mediów, paneli telemetrycznych i pomiarów pasywnych
  • autor koncepcji Badania Założycielskiego KIM
Mirosław Kalinowski
  • 30 lat doświadczenia w branży badawczej
  • unikatowe w Polsce kompetencje realizacji projektów na wielkich próbach losowych
  • ekspert w dziedzinie badania mediów, paneli telemetrycznych i pomiarów pasywnych
  • autor koncepcji Badania Założycielskiego KIM

Aneta Tyborowska Dyrektor Operacyjny

Z branżą badawczą związana od 1998. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno po stronie agencji badawczych, gdzie odpowiadała za realizację projektów ilościowych i kierowanie zespołem (OBOP/ TNS Polska), jak również po stronie zamawiających (firm takich jak Sfinks Polska czy Leroy Merlin).
Z KIM związana od marca 2021, początkowo jako Dyrektor Departamentu Badań, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Operacyjnego odpowiada za wdrażanie strategii.
Aneta Tyborowska

Maja Kurzelewska Dyrektor Departamentu Badań i Analiz

Badaczka o ugruntowanym doświadczeniu w dziedzinie badań ilościowych i jakościowych. Ekspertka w populacyjnych badaniach estymacyjnych na rynku mediowym, pozwalających oszacować uniwersa, współkonsumpcję czy opis profili użytkowników.
Poszukiwaczka nowych rozwiązań badawczych, umożliwiających precyzyjne poznanie zachowań konsumentów. Z bogatym doświadczeniem w projektach dot. badania marek na różnych etapach życia – segmentacji, pozycjonowania, czynników sukcesu, a także w obszarze rozwoju nowych produktów, badań cenowych i komunikacji. Do KIM przeszła z Inspiro Team, a wcześniej związana była z Gfk Polonia oraz Millward Brown. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
Maja Kurzelewska

Anna Oziębło Dyrektor Departamentu Paneli Badawczych

Specjalistka w zakresie metod pomiarów konsumpcji telewizji i internetu, związana przez całe zawodowe życie z dziedziną pasywnego pomiaru mediów. Przed dołączeniem do KIM przez pięć lat pracowała w Gemius. Odpowiadała tam za badanie internetu, a także budowę i utrzymanie Panelu badawczego do jednoźródłowego pomiaru mediów.
Wcześniej, w latach 2000-2015, była związana z firmami AGB i Nielsen, gdzie pracowała przy badaniu oglądalności mediów. Jest absolwentką matematyki na Politechnice Warszawskiej.
Anna Oziębło

Katarzyna Filipowicz Dyrektor Departamentu Gromadzenia Danych

Manager, socjolog oraz compliance officer. Od niemal 30 lat związana z branżą badań rynku oraz różnymi technikami zbierania danych. Praktyk i ekspert metodologii zbierania danych, podnoszenia jakości zbierania danych, szkolenia sieci ankieterskich i organizacji prac terenowych.
Katarzyna Filipowicz

Robert Piętka Dyrektor Departamentu Przetwarzania Danych

Od 15 lat związany z analityką i modelowaniem danych mediowych - od danych telewizyjnych przez internetowe po mobilność w przestrzeni miejskiej.
Uczestniczył m.in. w projekcie Telemetria Polska na rzecz KRRiT oraz zajmował się budową środowiska do wizualizacji i analiz trendów mediowych na danych RPD. Uczestniczył również w pracach badawczo-rozwojowych w ramach wprowadzenia standardu Outdoor Track w OOH i odpowiadał za budowę modelu mobilności w głównych aglomeracjach (AMS SmartView). W swoim doświadczeniu ma też prowadzenie i nadzór metodologiczny nad badaniami wydatków reklamowych w OOH (AdExpert) na rzecz Kantar Media. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Robert Piętka

Katarzyna Kulhawik-Kuś Dyrektor Departamentu Prawa i Procedur

Radca prawny z wieloletnim stażem zawodowym, zdobywanym w ramach obsługi klientów korporacyjnych własnej kancelarii oraz pracy w spółkach Skarbu Państwa i administracji publicznej. Specjalizuje się w dziedzinie prawa IT/nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i prawa pracy.
Katarzyna Kulhawik-Kuś

Adam Ratański Dyrektor Departamentu Finansów i Administracji

Doświadczony specjalista w dziedzinie finansów i zarządzania. Związany od lat z firmami w branży badawczej, m.in. przez 15 lat z SMG/KRC Poland, gdzie zasiadał w zarządzie oraz zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego.
Za finanse, tym razem na region CEE, odpowiadał również w Millward Brown. Doświadczenie gromadził też w PricewaterhouseCoopers, Polskie Książki Telefoniczne czy Aradi Consulting. Ukończył Politechnikę Warszawską oraz studia MBA na London Business School, HEC Paris i NHH Bergen.
Adam Ratański