Krajowy Instytut Mediów

Wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i analizami, prezentującymi wyniki badań mediów realizowanych w ramach jednoźródłowego Badania Założycielskiego KIM. Korzystanie z wyników badań KIM jest dozwolone przy jednoczesnym poinformowaniu o źródle ich pochodzenia ze wskazaniem adresu internetowego oraz podaniem twórcy (KIM).

Sortuj po:

Badania treści audio – rynki lokalne

  • dane z 6 miesięcy:
    listopad 2022 – kwiecień 2023
Pobierz raport

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

  • dane z 6 miesięcy:
    listopad 2022 – kwiecień 2023
Pobierz raport

Zasięgi telewizji lokalnych

  • pomiar 5.08.2022 – 28.02.2023
Pobierz raport

Podręcznik Badania Założycielskiego 2022

  • metodologia w roku 2022
Pobierz raport

Wyniki Badania Założycielskiego 2022. Osoby indywidualne

  • dane styczeń – grudzień 2022

Tabele BZ KIM 2022 – dane o osobach w wieku 4+

Pobierz raport

Wyniki Badania Założycielskiego 2022. Gospodarstwa domowe

  • dane styczeń – grudzień 2022

Tabele BZ KIM 2022_dane o gosp. domowych

Pobierz raport
1 2 7