Krajowy Instytut Mediów

Polityka prywatności

O Nas

Krajowy Instytut Mediów jest podmiotem publicznym, niezależnym od nadawców i firm komercyjnych. Został powołany w celu poprawy jakości pomiaru mediów, wprowadzania innowacji technologicznych oraz promowania dobrych praktyk w obszarze mediów elektronicznych.
Zadaniem Krajowego Instytutu Mediów jest zrozumienie i opisanie zwyczajów związanych z korzystaniem z mediów. Szczególnie ważne jest dla nas pogłębienie wiedzy o tym, jak mieszkańcy Polski oglądają telewizję, słuchają radia i korzystają z internetu oraz jakie urządzenia do odbioru mediów mają w domach. Dzięki pomocy i zaangażowaniu uczestników pierwszego Krajowego Badania Mediów będziemy mogli działać na rzecz poprawy jakości mediów w Polsce.
Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz numerze REGON: 387857893.

Terminologia

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii teleinformatycznej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzule informacyjne – również Klauzule, gdzie w szczegółowy sposób określamy zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi

Polityka – niniejsza Polityka prywatności, wprowadzona przez Administratora zgodnie z RODO.

O Polityce prywatności

Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanym „RODO”). Data opublikowania: 22.04.2022. Wersja 02.2022 Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: [email protected] W niniejszej polityce przedstawiono zasady, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Polityka jest okresowo przeglądana i poddawana modyfikacjom, o ile zachodzi taka potrzeba. W przypadku istotnych zmian informacja o zmianach ukaże się na stronie: www.kim.gov.pl

O Danych Osobowych

Kiedy jesteś na naszej stronie internetowej i kontaktujesz się z nami Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Klauzulą do kontaktu

O Przekazywaniu danych

Każdy pracownik/współpracownik Administratora, którego praca polega na merytorycznej analizie danych osobowych, wyników badań bądź bezpieczeństwie informatycznym ma podpisany odpowiedni dokument upoważniający go do wglądu do danych osobowych. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania naszych zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności danych. Dane osobowe oraz odpowiedzi udzielone podczas wywiadów realizowanych na potrzeby pierwszego Krajowego Badania Mediów pozostaną całkowicie anonimowe. Dane będą analizowane wyłącznie zbiorczo w formie zestawień statystycznych. Dane osobowe uczestników badania będą chronione zgodnie z RODO. Bez Państwa zgody nie będziemy przetwarzać danych osobowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, nieuwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Nie udostępnimy nikomu Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące prawo. Za każdym razem informujemy w Klauzulach o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć inne podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia danych, zabezpieczające integralność i poufność danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

O kontakcie w sprawie Panelu

Jednym z obszarów działania Krajowego Instytut Mediów jest tworzenie Panelu badawczego skupiającego osoby z całej Polski. Panel to grupa osób, która w sposób powtarzalny uczestniczy w badaniu korzystania z mediów. Dołączając do nas stajesz się częścią innowacyjnego projektu, a dzięki swojemu zaangażowaniu masz wpływ na poprawę jakości mediów. Poprzez telefoniczny kontakt do Departamentu Panelu wyrażasz zgodę na przetwarzanie i nagrywanie swoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać dane w następującym zakresie: numer telefonu oraz dane osobowe jakie przekażesz nam podczas rozmowy telefonicznej niezbędne do realizacji celu, w jakim do nas dzwonisz. Celem gromadzenia przez nas danych osobowych jest:

Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Klauzulą informacyjną biuletynu

Rekrutacja

Każdorazowo będziemy informować w BIP o trwających rekrutacjach na stanowiska. Prosimy nie przesyłać swoich CV, gdyż nie zbieramy dokumentów „na zapas”. Otrzymane od Państwa dokumenty będziemy usuwać.

O Przysługujących prawach

Prawo do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, której Państwo udzieliliście. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Macie Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych poprzez wycofanie zgód. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych
Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie dostępu do swoich danych oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych
Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do skarg
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznacie, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

O Przechowywaniu danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres odpowiedni dla ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania. Oznacza to, że dane będą przechowywane w okresie ważności udzielonych zgód. Dane osobowe, które nie są już potrzebne, będą usuwane w sposób, który gwarantuje, że poufny charakter danych nie zostanie naruszony, w tym podejmuje się ich anonimizacji. Administrator zachowa dane osobowe w dłuższym niż powyżej wskazanym okresie wyłącznie w przypadku, gdy będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

Polityka Cookies - Wprowadzenie

Nasza strona internetowa, https://kim.gov.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

Czym są cookies?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

Co to jest pixel tag?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

Ciasteczka

Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

Marketingowe / śledzące pliki cookies

Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.

Umieszczone pliki cookie

Zgoda

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz preferencje” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.

Zarządzaj swoimi ustawieniami zgody na pliki cookies

Funkcjonalne – Zawsze aktywne – Marketing

Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.

Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

RODO - linki