Krajowy Instytut Mediów

Klauzula informacyjna biuletynu

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-587), ul. Wiktorska 63 (dalej zwany „Administratorem”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane dotyczące subskrypcji Newslettera tak jak: adres email, imię i nazwisko (jeśli są zawarte w adresie poczty elektronicznej). Twój adres email posłuży wyłącznie do przesyłania Newslettera. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłeś w momencie zapisania się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), W każdej chwili możesz ją wycofać. Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego Newslettra, możesz kliknąć w link dotyczący anulowania subskrypcji, link jest dostępny w każdym e-mailu, który od nas otrzymujesz. Możesz również skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie swojego adresu poczty elektronicznej.

Informacje o przysługujących prawach

Twoje dane będą przechowywane do momentu, kiedy odwołasz swoją zgodę (anulujesz subskrypcję) oraz do momentu działania adresu email. Możemy udostępniać adres email naszym dostawcom usług, w szczególności realizujących usługi wysyłania Newslettera.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do otrzymania kopii lub przenoszenia danych – jeżeli jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO) a także dane nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.