Krajowy Instytut Mediów

O Instytucie

Misja KIM

Misją Krajowego Instytutu Mediów jest dostarczanie kompleksowej i rzetelnej wiedzy na temat współczesnego konsumenta mediów w Polsce z uwzględnieniem zależności wynikających z równoległego użytkowania przez niego radia, telewizji i internetu. Dane dostarczane przez KIM mają umożliwić także obserwowanie i analizowanie zmian zachodzących w sposobach korzystania z poszczególnych mediów.

Działania Krajowego Instytutu Mediów ukierunkowane są na wspieranie procesów służących integrowaniu rynku mediów w Polsce poprzez realizację badań z wykorzystaniem wiedzy badawczej i zgodnie z najlepszymi wzorcami metodologicznymi.

Co robi KIM?

Krajowy Instytut Mediów prowadzi szeroko zakrojone badania konsumpcji mediów w Polsce zgodnie z najlepszą metodologia badawczą, zapewniającą reprezentatywność badań oraz z uwzględnieniem standardów wypracowanych przez rynek mediów:

  • kompleksowo – pokrywa wszystkie kluczowe kanały konsumpcji treści
  • rzetelnie – odzwierciedla całą populację
  • jednoźródłowo – mierzy i bada zachowania tego samego konsumenta w odniesieniu do różnych mediów – radia, telewizji i internetu.
Kobieta przeglądająca social media na telefonie.

Dlaczego powstał Krajowy Instytut Mediów?

KIM został powołany w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce wyrażone w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów Elektronicznych”. Jako wyspecjalizowany podmiot badawczy prowadzi pomiary konsumpcji radia, telewizji i internetu zgodnie z najlepszą wiedzą. Skala tych badań, największa jak dotąd w Polsce oraz rygorystyczna metodologia pozwalają rzetelnie odzwierciedlać złożony charakter korzystania z mediów oraz obserwować zwyczaje i trendy w tym obszarze. Badania realizowane przez KIM mają także zapewnić wyrównanie dostępu do wiedzy na temat korzystania z mediów; jak ich użytkownik powinien być rozumiany i jak odpowiadać na jego potrzeby.

Historia Instytutu

Kontekst powołania Instytutu

Porozumienie przedstawicieli rynku nadawców, reklamodawców i agencji mediowych dotyczące architektury badania mediów „Złoty Standard Pomiaru Mediów Elektronicznych”

Trzy kobiety siedzą i rozmawiają. Spotkanie biznesowe. W tle tablica z przyklejonymi kolorowymi karteczkami

Przewodniczący KRRiT powołuje Instytut

Powołanie Krajowego Instytutu Mediów przez KRRiT jako instytucji gospodarki budżetowej, m.in. w celu realizacji jednoźródłowego badania populacyjnego dotyczącego konsumpcji mediów w Polsce

Logo Krajowego Instytutu Mediów

Formalne utworzenie struktury KIM

Rozpoczęcie działalności, w tym pierwsze prace związane z Badaniem Założycielskim

Osoba korzystająca z laptopa

Rozpoczęcie pilotażu Badania Założycielskiego

Pilotaż objął ok. 5 tys. gospodarstw domowych, tj. 12 tysięcy osób, i był prowadzony od lipca 2021

Spotkanie biznesowe. Dwie pary dłoni. Jedna osoba korzysta z laptopa. Druga osoba korzysta z telefonu lub tabletu. Na biurku kawa na wynos, roślina w doniczce.

Wdrożenie właściwego Badania Założycielskiego

Badanie ma charakter ciągły.

Dwie kobiety rozmawiają przy stoliku. Spotkanie biznesowe

Najczęściej zadawane pytania