Krajowy Instytut Mediów

Badanie słuchalności treści audio

Mikrofon radiowy

W grudniu 2021 roku, w ramach Badania Założycielskiego, zostało przeprowadzone badanie jakościowe, dotyczące słuchalności treści audio, w tym radia

Badanie jakościowe pokazało, w jaki sposób treści audio są rozumiane – co dla odbiorców jest ich istotą. Powstała mapa kategorii oraz zostały opracowane cechy definiujące radio.

Projekt stanowi pogłębioną analizę rozumienia treści audio. Jest uzupełnieniem wiedzy na temat radia, dostępnej w ramach ilościowego pomiaru w Badaniu Założycielskim.

Ostatnio dodane

Badanie słuchalności treści audio

Czytaj dalej
Mikrofon radiowy