Krajowy Instytut Mediów

KIM: ponad 11 mln gospodarstw domowych w Polsce słucha radia

Dłoń trzymająca słuchawkę douszną

Radio jest jednym z trzech mediów badanych w Badaniu Założycielskim

Blisko 11,2 mln gospodarstw domowych w Polsce (77%) korzysta z radia – wynika z Badania Założycielskiego realizowanego przez Krajowy Instytut Mediów. Jednocześnie dane KIM pokazują, że 83% gospodarstw ma odbiornik radiowy, przy czym najczęściej jest to radio samochodowe (64%), a w dalszej kolejności odbiornik przenośny (38%) czy zestaw typu wieża HiFi z radiem (19%).

Infografika - 77 procent gospodarstw słucha radia
Infografika przedstawiająca na wykresie kołowym odsetek gospodarstw domowych słuchających radia. Po prawej stronie podana jest liczba bezwzględna i grafika domu jako symbol gospodarstwa domowego. W prawym górnym rogu znajduje się ikona radia.
Infografika - wyposażenie gospodarstw domowych
Infografika przedstawiająca procent wyposażenia gospodarstw domowych w różnorakie sprzęty do odbioru mediów. Procenty zaprezentowane są w sposób malejący.

Radio jest medium kolektywnym, wybierają go zdecydowanie częściej gospodarstwa dwuosobowe

Wśród gospodarstw korzystających z radia zdecydowane przeważają domostwa co najmniej dwuosobowe – 76% wobec 24% jednoosobowych, zlokalizowane w miastach – 67%, w których średni wiek „lidera” to 52 lata. W 35% z nich zamieszkują dzieci do lat 18, a średni dochód netto wynosi 4 685 zł. Z badania KIM wynika, że radio słuchane jest celowo, świadomie – w odpowiedzi na konkretne potrzeby słuchacza i przy uwzględnieniu jego nastroju i emocji. Jest medium, wobec którego odbiorca ma jasno sprecyzowane oczekiwania.

Infografika - charakterystyka demograficzna gospodarstw
Infografika przedstawiająca tabele porównującą od strony profilu demograficznego osób słuchające i niesłuchające radia w Polsce. Na pomarańczowo strzałkami w górę zaznaczone są istotności statystyczne. W prawym górnym rogu znajduje się ikona radia.

Słuchacze definiując radio posługują się, aż 7 cechami, z czego najważniejszą jest nadawanie na żywo

Badanie Założycielskie, realizowane dotąd w zakresie ilościowym, w grudniu 2021 wzbogacono o informacje jakościowe dotyczące szeroko rozumianej słuchalności treści audio. Zbadano m.in. kluczowe dla słuchaczy cechy radia.
– Badanie jakościowe pokazało nam, jak rozumiane jest współcześnie radio. Aby je zdefiniować, słuchacze potrzebują aż siedmiu różnych cech, z których najważniejszą jest transmisja na żywo, a drugą w kolejności prowadzący – twórca, autor audycji jako osoba zapraszająca, tworząca klimat i charakter audycji, ale i samej rozgłośni. Z badań widzimy, że radio jest wybierane celowo, aby zaspokoić konkretną potrzebę, odpowiedzieć na konkretny nastrój, dopasować się do niego bądź go zmienić. Warty uwagi jest także profil obecnego słuchacza treści audio. Można z niego wnioskować, że radio jest medium kolektywnym, zaś na przykład podcasty wybierane są już zgodnie z zainteresowaniami jednego odbiorcy – komentuje Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Infografika - czym jest radio 7 kluczowych cech
Infografika przedstawiająca cechy z jakimi kojarzone jest radio. Od lewej do prawej stopniowane jest 7 cech od najważniejszej do najmniej ważnej, każda z cech ma swoją ikonę oraz krótki opis.

Badanie Założycielskie Krajowego Instytutu Mediów ma charakter ciągły i jest realizowane na w pełni losowej reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych TERYT GUS z wywiadami przeprowadzanymi pod wylosowanymi adresami. Badanie prowadzone jest w oparciu o jednoźródłowy pomiar wykorzystania telewizji, radia i internetu.
Prezentowane w materiale dane dotyczące radia w zakresie ilościowym bazują na pomiarach prowadzonych w okresie lipiec-październik 2021 na łącznej próbie 2025 gospodarstw. W ramach badań jakościowych w grudniu 2021 zrealizowano pogłębione wywiady indywidualne online z osobami słuchającymi różnych treści audio.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej