Krajowy Instytut Mediów

Pierwsze wyniki badania treści audio

Osoba trzymająca kartkę z wykresem

Krajowy Instytut Mediów zakończył pierwszą fazę pomiarów treści audio. Badanie to zostało uruchomione w trybie pilnym na wniosek KRRiT w styczniu tego roku według opracowanego przez KIM nowego standardu pomiaru słuchalności treści audio, w tym radia. Projekt, obok Badania Założycielskiego, jest drugim przedsięwzięciem o tak szerokiej skali, realizowanym przez KIM na potrzeby rynku mediowego

Wdrożone w styczniu przez KIM badanie treści audio realizowane jest na w pełni reprezentatywnej próbie niemal 180 000 wywiadów telefonicznych w skali roku, w sposób ciągły, codzienny. Badaniem telefonicznym objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, mająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności, obejmujący także dotarcie do słuchaczy stacji lokalnych.
– Badanie zostało zaprojektowane przez nasz zespół, posiadający wielowymiarowe doświadczenie w realizacji złożonych projektów badawczych. Bazując na tych kompetencjach i oszczędzając publiczne pieniądze, wybraliśmy do współpracy podwykonawcę firm badawczych. Jednocześnie tylko taka droga zapewniała nam dostęp do surowych danych, co było dla nas niezwykle ważne, bo dzięki temu zyskujemy pełną możliwość analizy. Alternatywa Polska, która przez lata była dostawcą infrastruktury badawczej dla uznanych instytutów badawczych, od stycznia realizuje na naszą rzecz i pod pełną kontrolą naszego zespołu badawczego wywiady telefoniczne w ramach pomiaru treści audio. Ma też udział w budowie Panelu pasywnego, w tym w zakupie mierników – wyjaśnia Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Krajowy Instytut Mediów w swoim pomiarze pokaże stacje lokalne

Metodologia badania zaprojektowana przez KIM uwzględnia postulaty podmiotów działających na rynku audio, w tym przede wszystkim stacji radiowych. Zgodnie z przyjętym założeniem, badanie treści audio realizowane przez KIM zapewni także pomiar słuchalności stacji lokalnych, z uwzględnieniem misji i kontekstu społeczno–kulturowego. Sam kwestionariusz badawczy został wypracowany w oparciu o badania jakościowe ze słuchaczami, by pozyskiwane informacje były dokładne, rzetelne i odzwierciedlały zaangażowanie w słuchanie treści audio, w tym radia. Ankieta została m.in. dopasowana do kompetencji rozmówców, by w ramach badania można było jak najlepiej odtworzyć kontakt respondentów z treściami audio.
Badanie telefoniczne, choć samo w sobie jest pełnowartościowym narzędziem do pomiaru audytorium radiowego, będzie stanowiło uzupełnienie dla jednoźródłowego pomiaru pasywnego, nad którym KIM wraz z wykonawcą pracują od stycznia.
Wielkość pasywnego Panelu mierzącego jednoźródłowo treści zarówno audio, jak i wideo i internet jest szacowana na co najmniej 3000 uczestników w połowie 2022 roku, a pod koniec roku będzie liczyła około 4-6 tys. uczestników.

Dane ważone

Dane ważone na podstawie BZ KIM (N=18 000 wywiadów) prezentują wyniki słuchalności za okres od styczeń–marzec 2022, N= 23 238 osób w wieku 15+.

Dane ważone na podstawie BZ KIM
Infografika przestawia tabele z wynikami słuchalności dla poszczególnych stacji radiowych za okres luty-marzec 2022

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej