Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego GOS

  • 1 fala – pomiar lipiec 2021 – marzec 2022