Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego IND

  • pomiar lipiec 2021 – marzec 2022