Krajowy Instytut Mediów

Dalszy wzrost gotowości na zmianę standardu nadawania sygnału DVB-T2/HEVC

Według danych Krajowego Instytutu Mediów (KIM) poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC wynosił w maju 67%, co oznacza wzrost o 6 p.p. w porównaniu do okresu marzec-kwiecień br. Liczba gospodarstw zagrożonych utratą sygnału spadła w maju do 1,32 mln w stosunku 1,53 mln na koniec kwietnia 2022.

Na obszarze objętym trzecim etapem przełączeń (przełączenie nastąpiło 23 maja)
oraz w obszarze, w którym przełączenie nastąpi 27 czerwca (etap 4), odnotowano istotny wzrost poziomu przygotowania gospodarstw na nowy standard nadawania telewizji naziemnej – odpowiednio do 64% i 65%. W obszarach objętych pierwszym i drugim etapem przełączeń (odpowiednio przełączenie 28 marca oraz 25 kwietnia), poziom przygotowania do odbioru nowego standardu wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z telewizji naziemnej nie zmienił się.

Gotowość do zmiany standardu nadawania sygnału na DVBT2/HEVC - gospodarstwa wyłącznie NTC

Badanie KIM pokazało też dalszy wzrost wiedzy na temat skutków zmiany standardu nadawania. Przejście na nowy standard kojarzone było w maju br. jeszcze mocniej ze zmianą sprzętu. Na konieczność zakupu dekodera lub telewizora wskazywało odpowiednio 40% i 23% gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC. Pozytywne aspekty zmiany – jak zwiększenie liczby programów czy ich lepszą jakość przywoływał niespełna co trzeci badany w tej grupie – odpowiednio 30% i 29%.

Świadomość zmiany standardu na DVBT2/HEVC - poziom wiedzy

Świadomość zmiany standardu nadawania potwierdza obecnie 86% gospodarstw z grupy “wyłącznie NTC”. Głównym źródłem wiedzy pozostaje telewizja – 57% oraz informacja przekazana przez inne osoby – 26%.
Krajowy Instytut Mediów prowadzi ciągły pomiar stanu przygotowań gospodarstw domowych na nowy standard telewizji naziemnej od jesieni 2021. Kolejne wyniki badań na ten temat zostaną opublikowane w lipcu. Raport z badania  można pobrać tutaj.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej