Krajowy Instytut Mediów

Poziom przygotowania na DVB-T2/HEVC rośnie

Poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC w czerwcu wzrósł o dwa punkty procentowe w stosunku do maja i obecnie wynosi 69%

Na obszarze objętym czwartym i ostatnim etapem przełączeń datowanym na 27 czerwca odnotowujemy jedynie 1% wzrost poziomu przygotowania gospodarstw na nowy standard nadawania telewizji naziemnej – z 65% do 66%. Wynik ten jest zbieżny z obserwowanymi już zrachowaniami widzów w regionach objętych wcześniejszymi etapami przełączeń.

wykres przedstawiający wynik w trendzie wrzesień 2021- czerwiec 2022

Czerwcowe wyniki Badania Założycielskiego pokazują, że zmiana standardu nadawania niezmiennie najsilniej kojarzy się z koniecznością zakupu nowego sprzętu. Wzrasta także wiedza dotycząca problemów z odbiorem telewizji (36%) i wynikającą z niego koniecznością zakupu nowego telewizora (30%). W grupie gospodarstw, w których głowa gospodarstwa domowego ma powyżej 60 lat istotnie wzrasta świadomość konieczności zakupu dekodera przystosowanego do nowego standardu i na koniec czerwca wynosi 42%.

wykres przedstawiający wyniki dla etapów przełączeń na nowy standard w regionach

Ostatnie wpisy

Nowe odbiorniki telewizyjne ma 15,1 proc. posiadaczy telewizorów

Czytaj dalej

Kobiety częściej niż mężczyźni czytają książki

Czytaj dalej

Krajowy Instytut Mediów zbadał aktywność Polaków w czasie wolnym

Czytaj dalej