Krajowy Instytut Mediów

Ponad 78% Polaków w wieku 65+ korzysta z komórki

78,2% Polaków w wieku 65+ używa telefonu komórkowego, z czego 45,4% ma wciąż zwykły klawiszowy aparat telefoniczny, zaś tylko 33,4% posługuje się smartfonem (wśród ogółu Polaków 4+ ze smartfona korzysta 75,2%). Komórka to jedyne tak powszechnie użytkowane urządzenie z tzw. nowych mediów w tej grupie wiekowej – wynika z Badania Założycielskiego, przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów. Tylko 13,8% seniorów korzysta z laptopa albo notebooka (56,2% wśród ogółu Polaków 4+) .

Polacy w wieku 65+ powszechnie korzystają z telewizora – deklaruje tak 92,3% badanych w tej grupie. Nie jest to jednak sprzęt najnowocześniejszy. 71% używa telewizora płaskiego bez fabrycznej opcji dostępu do internetu, zaś tylko 25,9% korzysta z odbiornika z funkcją SMART TV (wśród Polaków 4+ posiadanie telewizora SMART TV deklaruje 48,1%).
W ciągu 30 dni poprzedzających badanie tylko 4,8% Polaków w wieku 65+ korzystało z VOD, a 13,7% z YouTube (wśród ogółu Polaków 4+ te odsetki wynosiły odpowiednio: 32,1% i 52,5%).

Dane dotyczące korzystania przez seniorów z urządzeń do odbioru mediów dowodzą, że poziom użytkowania nowoczesnych sprzętów jest niski. Może to skutkować obniżeniem poziomu życia związanym z ograniczeniem dostępu do kultury, usług itp. Umiejętność korzystania z nowych mediów coraz bardziej determinuje funkcjonowanie w zdigitalizowanym społeczeństwie. Osoby starsze często nie potrafią się zaadaptować, doświadczając wykluczenia cyfrowego. Przyczyną może być utrudniony dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i technologii z powodów ekonomicznych – mówi Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badan i Analiz w KIM.

grafika przedstawiająca procentowe ujęcie sprzętów z których korzystają seniorzy

Pomiaru dokonywano w okresie lipiec 2021 – marzec 2022

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej