Krajowy Instytut Mediów

Co dziesiąty Polak chodzi do muzeum, co trzeci na festyny

W muzeum lub galerii sztuki w ciągu roku było 10,1% Polaków, a nieco więcej, bo 15% badanych, odwiedziło obiekty historyczne - wynika z danych z Badania Założycielskiego

muzeum lub galerii sztuki przynajmniej raz w ciągu roku było 10,1% badanych. Jedną wizytę w takim miejscu deklaruje 6,8% ogółu badanych, a 2-3 wizyty – 2,9%. Relatywnie częściej do muzeum lub galerii chodzą osoby w wieku 16-24 lat (14,1%) oraz 35-44 lat (13,7%).

Obiekty historyczne odwiedziło 15% Polaków. Przynajmniej raz w roku w takim miejscu było 9,7% badanych, a 2-3 razy – 4,4%. Wśród osób w przedziałach wiekowych 16-24 i 35-44 lata było najwięcej osób, które podążają w taki sposób śladami historii (po 19,9%).

W festynach, jarmarkach i imprezach folklorystycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięło udział 33,8% Polaków, w tym 19,6% – jeden raz, 13% – 2-3 razy, a 1,2% przynajmniej 4 razy.

domów lub ośrodków kultury korzystało 9,7% Polaków. Największy odsetek osób, odwiedzających takie miejsca jest w grupie wiekowej 16-24 lata – 17,5% oraz wśród mieszkańców miast od 100 tys. do 500 tys. – 13,5%.

Dane pochodzą z badania, które objęło reprezentatywną próbę 14 324 osób w wieku 16+. Pomiaru dokonywano w okresie lipiec 2021- marzec 2022.

infografika prezentuje wyniki procentowe dla poszczególnych miejsc kultury i rozrywki

Odwiedzanie miejsc publicznych, związanych z rozrywką, czy kulturą w ostatnim roku było ograniczone ze względu na pandemię. Okres wiosenno-letni sprzyja korzystaniu z obiektów kultury. Kiedy jesteśmy na wakacjach zdecydowanie chętniej odwiedzamy miejsca historyczne, czy lokalne zabytki. Wyniki badania pokazują także, że dużą popularnością cieszą się festyny i jarmarki. Promowanie lokalnej kultury i czerpanie z folklorystycznego kolorytu pozwala poczuć lokalny klimat i lepiej go zrozumieć. – komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badan i Analiz.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej