Krajowy Instytut Mediów

Najnowsze lokalne wyniki trackingu treści audio

29 lipca na stronie internetowej Krajowego Instytutu Mediów kim.gov.pl, pojawiły się najnowsze wyniki dotyczące słuchania treści audio w tym treści radiowych.

Dane obejmują rynki lokalne w podziale administracyjnym na województwa oraz stolice województw. Wskaźniki słuchania dotyczą całościowego słuchania radia czyli nadawanego zarówno w eterze jak i przez Internet.

Raport prezentuje wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania. Wyniki obejmują dane z okresu od kwietnia do czerwca 2022, a dla wybranych wskaźników – dane w ujęciu porównawczym do okresu luty-kwiecień 2022.

Zasięg dzienny to udział osób deklarujących słuchanie danej stacji wśród ogółu osób zamieszkujących w danym obszarze.

Słuchalność dzienna to udział osób deklarujących słuchanie danej stacji wśród ogółu osób, deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia w danym obszarze.

Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad w danym obszarze.

Średni dzienny czas słuchania stacji określa, jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu poprzedzającym badanie danej stacji radiowej w danym obszarze. Wskaźnik podawany jest w minutach.

Badanie treści audio realizowane jest na w pełni reprezentatywnej próbie niemal 150 000 wywiadów telefonicznych w skali roku, w sposób ciągły. Każdego dnia (za wyjątkiem okresów świątecznych oraz długich weekendów) realizowanych jest średnio 500 wywiadów telefonicznych.

Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, mająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności, obejmujący także dotarcie do słuchaczy stacji lokalnych.

Dane ważone na podstawie BZ KIM (N=18 000 wywiadów), prezentują wyniki za okres kwiecień-czerwiec 2022, obejmujący próbę N=44 645 osób w wieku 15 lat i więcej. Najnowsze wyniki trackingu treści audio można pobrać tutaj.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej