Krajowy Instytut Mediów

Wśród ogółu Polaków z podcastów korzysta już co dziesiąta osoba

W ciągu ostatniego miesiąca z podcastów korzystało 10,3% Polaków w wieku 4 lata i więcej

Podcastów najchętniej słuchają ludzie młodzi – w grupie wiekowej 16-24 lata choć raz w ciągu ostatniego miesiąca słuchała podcastu co czwarta osoba (25,2%). W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek korzystających z tej formy audio wyniósł 18,1%, w grupie 35-44 lata –– 12,9%, w grupie 45-54 lata – 9,2%, w grupie 55-64 lata – 4,5%, a w grupie 65 lat i więcej już tylko 1,9%.

Osoby słuchające podcastów to przede wszystkim osoby młode – udział grupy 16-44 lata wśród użytkowników podcastów wynosi 69,0% (wśród ogółu Polaków udział tej grupy wiekowej to 39,9%) Większość użytkowników posiada wykształcenie średnie (37,3%), bądź wyższe (30,9%; wśród ogółu Polaków w wieku 16 lat i więcej wyższe wykształcenie deklaruje 19,0%).

Słuchający podcastów nieco rzadziej mieszkają na wsi – mieszkańcy wsi stanowią 33,7% tej grupy (wśród ogółu Polaków w wieku 4 lat i więcej na wsi mieszka 40,1%). Znacząco więcej natomiast wśród użytkowników audio w tej formie jest osób z dużych miast powyżej 500 tyś. mieszkańców (20,1%; wśród ogółu Polaków w wieku 4 lat i więcej w miastach tej wielkości mieszka 12,5%).

Współkorzystanie z innych treści dostępnych w Internecie w grupie słuchających podcastów jest znacząco większe niż w grupie ogółu internautów. Słuchający podcastów częściej korzystają z VOD (61,9%; wśród ogółu internautów w wieku 4 lat i więcej odsetek korzystających z VOD wynosi 41,0%), częściej także sięgają po muzykę ze streamingu (42,3%; wśród ogółu internautów w wieku 4 lat i więcej – 16,5%)

grafika przedstawiająca w ujęciu procentowym użytkowników podcastów

– Dane z Badania Założycielskiego pozwalają nam na wnioskowanie o różnych zjawiskach dotyczących mediów i poszczególnych grup docelowych także w kontekście ich potrzeb. Przyglądając się treściom audio widzimy, że podcasty wpisują się w potrzebę personalizacji treści. Wybierane są w sposób selektywny, adekwatny do zainteresowań, czy poszerzania horyzontów. Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie dla osób młodych, które rozbudowują swoją wiedzę, poszerzają ogląd świata, ale także budują kompetencje w określonych obszarach tematycznych – komentuje Monika Zielenkiewicz, Ekspert KIM do spraw badań jakościowych.

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej