Krajowy Instytut Mediów

Wśród ogółu Polaków z podcastów korzysta już co dziesiąta osoba

W ciągu ostatniego miesiąca z podcastów korzystało 10,3% Polaków w wieku 4 lata i więcej

Podcastów najchętniej słuchają ludzie młodzi – w grupie wiekowej 16-24 lata choć raz w ciągu ostatniego miesiąca słuchała podcastu co czwarta osoba (25,2%). W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek korzystających z tej formy audio wyniósł 18,1%, w grupie 35-44 lata –– 12,9%, w grupie 45-54 lata – 9,2%, w grupie 55-64 lata – 4,5%, a w grupie 65 lat i więcej już tylko 1,9%.

Osoby słuchające podcastów to przede wszystkim osoby młode – udział grupy 16-44 lata wśród użytkowników podcastów wynosi 69,0% (wśród ogółu Polaków udział tej grupy wiekowej to 39,9%) Większość użytkowników posiada wykształcenie średnie (37,3%), bądź wyższe (30,9%; wśród ogółu Polaków w wieku 16 lat i więcej wyższe wykształcenie deklaruje 19,0%).

Słuchający podcastów nieco rzadziej mieszkają na wsi – mieszkańcy wsi stanowią 33,7% tej grupy (wśród ogółu Polaków w wieku 4 lat i więcej na wsi mieszka 40,1%). Znacząco więcej natomiast wśród użytkowników audio w tej formie jest osób z dużych miast powyżej 500 tyś. mieszkańców (20,1%; wśród ogółu Polaków w wieku 4 lat i więcej w miastach tej wielkości mieszka 12,5%).

Współkorzystanie z innych treści dostępnych w Internecie w grupie słuchających podcastów jest znacząco większe niż w grupie ogółu internautów. Słuchający podcastów częściej korzystają z VOD (61,9%; wśród ogółu internautów w wieku 4 lat i więcej odsetek korzystających z VOD wynosi 41,0%), częściej także sięgają po muzykę ze streamingu (42,3%; wśród ogółu internautów w wieku 4 lat i więcej – 16,5%)

grafika przedstawiająca w ujęciu procentowym użytkowników podcastów

– Dane z Badania Założycielskiego pozwalają nam na wnioskowanie o różnych zjawiskach dotyczących mediów i poszczególnych grup docelowych także w kontekście ich potrzeb. Przyglądając się treściom audio widzimy, że podcasty wpisują się w potrzebę personalizacji treści. Wybierane są w sposób selektywny, adekwatny do zainteresowań, czy poszerzania horyzontów. Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie dla osób młodych, które rozbudowują swoją wiedzę, poszerzają ogląd świata, ale także budują kompetencje w określonych obszarach tematycznych – komentuje Monika Zielenkiewicz, Ekspert KIM do spraw badań jakościowych.

Ostatnio dodane

15,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z komputerów stacjonarnych

Czytaj dalej

W laptopy wyposażonych jest 61,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce

Czytaj dalej

75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona. Z tabletu 12,3 proc

Czytaj dalej