Krajowy Instytut Mediów

Więcej niż co dziesiąty Polak korzystał z treści udostępnianych na platformach streamingowych

Więcej niż co dziesiąty Polak, w wieku 4 lat i więcej, korzystał w ciągu ostatnich 30 dni z treści udostępnianych na platformach streamingowych

Aktywność na platformach streamingowych deklaruje 12,9% Polaków. Z tego typu usług korzystają także dzieci – w grupie 4-9 lat odsetek użytkowników wynosi 7,4%, w grupie 10-12 lat odsetek ten wzrasta do 18,3%. Wśród osób 16-24 lata korzystanie z platform streamingowych deklaruje 32,9%, , a wśród 25-45 latków – 18,3%. W grupie 46-65 lat – odsetek korzystających spada do 6,9%.
Streaming jest zatem domeną ludzi młodych – wśród użytkowników 70,4% stanowi grupa 16-45-latków. Obok wieku, korzystanie z platform streamingowych wyróżnia także wykształcenie i miejsce zamieszkania użytkowników. Wśród nich, co trzeci (32,2%) ma wyższe wykształcenie, zaś 65,5% to mieszkańcy miast.
Współkorzystanie z innych treści dostępnych w Internecie w grupie korzystających z platform streamingowych jest znacząco większe niż w grupie ogółu internautów. Użytkownicy streamingu częściej korzystają z VOD (69,6%; wśród ogółu internautów w wieku 4 lat i więcej odsetek korzystających z VOD wynosi 41,0%), częściej także sięgają po podcasty (33,8%; wśród ogółu Internautów w wieku 4 lat i więcej – 13,2%)
Co więcej, ta grupa także częściej sięga po książki – czytanie książek w wersji papierowej w ciągu ostatnich 30 dni zadeklarowało 47,7% użytkowników streamingu (wśród ogółu Polaków w wieku 4 lat i więcej – 31%). W grupie korzystających z platform streamingowych znacząco wyższy jest także odsetek słuchających audiobooków (14,8%; wśród ogółu Polaków w wieku 4 lat i więcej – 3,9%).

grafika przedstawiająca w ujęciu procentowym użytkowników platform streamingowych

– Jednoźródłowe dane pozwalają na przyglądanie się wszystkim mediom
w ujęciu holistycznym. Badanie Założycielskie dostarcza insightów, które pozwalają zbudować wielowymiarowy obraz użytkownika mediów. Objęte są nim osoby od 4 roku życia, bez górnej granicy wieku, dzięki czemu dane na jakich pracujemy mówią o pełnym przekroju społeczeństwa
– komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej