Krajowy Instytut Mediów

Realizacja badania słuchalności audio i budowy panelu telemetrycznego

Alternatywa Polska sp. z o.o. w ramach realizowanego zadania polegającego na budowie panelu badawczego i pomiarze konsumpcji mediów w ciągu sześciu miesięcy obowiązywania umowy wykonała 85 000 wywiadów telefonicznych, przeprowadziła rekrutację 3000 panelistów, zakupiła dla nich mierniki i wyposażyła je w kompletne oprogramowanie telemetryczne.

Badanie telefoniczne treści audio realizowane jest w sposób ciągły, codzienny, na próbie blisko 15 000 wywiadów telefonicznych miesięcznie. Łącznie w trakcie obowiązywania umowy wykonawca przeprowadzi prawie 200 000 wywiadów.

Badana próba ma charakter ogólnopolski, rozproszony, w pełni losowy i reprezentatywny. Badanie obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej, i realizowane jest z wykorzystaniem bazy numerów telefonów komórkowych generowanych losowo. Pomiar stanowi pełnowartościowe narzędzie do badania audytorium radiowego.

Do chwili obecnej przeprowadzono 85 000 z 200 000 wywiadów, a realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

W ramach obowiązującej umowy firma prowadzi także rekrutację uczestników panelu do jednoźródłowego pomiaru pasywnego treści audio, wideo i internet. Do chwili obecnej zostało zrekrutowanych 3000 osób.
Obecnie trwa proces zawierania umów z panelistami, dostarczania mierników wraz z oprogramowaniem telemetrycznym i testów służących kalibracji oprogramowania.

Ostatnio dodane

Przedstawiamy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio

Czytaj dalej

DVB-T2/HEVC. Stan przygotowań na nowy standard

Czytaj dalej

Prezentujemy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej