Krajowy Instytut Mediów

Podsumowujemy półtora roku działalności

Ponad 125 tysięcy wywiadów trwających łącznie 27 tysięcy godzin, kilkanaście raportów eksperckich i kilkudziesięciu pozyskanych z rynku ekspertów – to bilans półtora roku (styczeń 2021- lipiec 2022) działalności Krajowego Instytutu Mediów

W trakcie 20 miesięcy funkcjonowania, KIM zrealizował i realizuje w trybie ciągłym szereg projektów, które stały się dla szerokiego grona odbiorców ważnym źródłem informacji o zjawiskach dotyczących szerokorozumianej konsumpcji mediów w Polsce.

Badanie Założycielskie – największe i najbardziej kompleksowe badanie konsumpcji mediów w Polsce. Obejmuje 30 tysięcy gospodarstw domowych i prowadzone jest zgodnie z tzw. „Złotym Standardem Pomiaru Mediów Elektronicznych”. Jest jednoźródłowym pomiarem populacyjnym, w którym dane są zbierane w sposób ciągły. Do lipca 2022 – badanie objęło łącznie prawie 50 tysięcy wywiadów. Ankieterzy odwiedzili blisko 13 tysięcy gospodarstw domowych, rozmawiając z mieszkańcami Polski ponad 16 tysięcy godzin o tym, z jakich mediów i w jaki sposób korzystają.
Badanie jest w pełni reprezentatywne, obejmuje cały obszar Polski i pozwala wnioskować o całej populacji gospodarstw domowych w Polsce oraz równolegle o populacji mieszkańców Polski w wieku 4 lata i więcej.

Tracking Treści Audio – stanowi pogłębioną analizę rozumienia treści audio. Jest uzupełnieniem wiedzy na temat radia, dostępnej w ramach ilościowego pomiaru w Badaniu Założycielskim. Poza pomiarem rozgłośni ogólnopolskich prowadzony jest także pomiar rozgłośni lokalnych, a także słuchalności radia w Internecie. Tracking Audio jest badaniem ilościowym, realizowanym wśród mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, metodą wywiadów telefonicznych, wspomaganych komputerowo.
Badanie realizowane jest w sposób ciągły na w pełni reprezentatywnej próbie 15 000 osób miesięcznie. W skali roku KIM zrealizuje łącznie nieomal 180 000 wywiadów. Każdego dnia (z wyjątkiem okresów świątecznych oraz długich weekendów) realizowanych jest średnio 500 wywiadów telefonicznych.

Między lutym a lipcem 2022 zostało zrealizowanych prawie 75 tysięcy wywiadów, trwających łącznie około 11 tysięcy godzin.

Monitoring gotowości gospodarstw domowych na nowy standard DVB- 2/HEVC – opisano jaka jest świadomość społeczna zmiany, a także to, czy gospodarstwa domowe posiadają odpowiedni sprzęt kompatybilny z DVB-T2/HEVC. Wskaźniki świadomości i poziomu gotowości sprzętowej były przez KIM monitorowane do zakończenia przełączeń sygnału we wszystkich województwach Polski. Miesięcznie monitoringiem objęto około 2500 gospodarstw domowych.

Jednoźródłowy Panel Pasywny – będzie docelowym, referencyjnym, kluczowym i jednoczesnym pomiarem konsumpcji wszystkich mediów w Polsce radia, telewizji i internetu. Reprezentatywność panelu zapewniają losowo wybrani uczestnicy odzwierciedlający badaną populację. Dzięki zaangażowaniu Panelistów, KIM może otrzymać dane z najbardziej wiarygodnego źródła – wprost od odbiorców Internetu, telewizji czy radia.
Pomiar odbywa się za pomocą miernika badawczego – smartfonu z zainstalowanym oprogramowaniem badawczym. Aplikacja badawcza gromadzi informacje o korzystaniu z radia, telewizji i Internetu.
Obecnie panel liczy blisko 3 tysiące Panelistów. Docelowo do końca 2022 Panel obejmie 6 tysięcy Panelistów.

Nad jakością prowadzonych badań i pomiarów czuwa zespół składający się między innymi z ponad 20 ekspertów rynku mediowego w Polsce, z których każdy posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe.

W ramach działalności Instytutu odbyło się kilkadziesiąt spotkań z Interesariuszami rynkowymi, Eksperci KIM brali udział w kilku posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich, a także branżowych konferencjach nadawców i operatorów.

Dotychczasowe efekty badań zostały zaprezentowane opinii publicznej w formie kilkunastu raportów, publikowanych na stronie kim.gov.pl. a także w postaci ponad 30 komunikatów prasowych.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej