Krajowy Instytut Mediów

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

  • dane w trendzie do sierpnia 2022