Krajowy Instytut Mediów

Popularność radiowych serwisów informacyjnych rośnie wraz z wiekiem słuchaczy

W grupie 60+ serwisów słucha w radiu 69% badanych, w grupie osób do 54 roku życia – 58%

Osoby w wieku do 54 lat do radia przyciąga przede wszystkim muzyka (81%). W tej grupie wiekowej częściej także słucha się informacji drogowych (22%).

Osoby po 60-stce chętniej natomiast słuchają w radiu audycji politycznych (14%) oraz wywiadów z zaproszonymi gośćmi (19%). W grupie osób do 54 roku życia tego typu treści słucha odpowiednio 8% oraz 13%.

Wiek różnicuje także mocno zainteresowanie treściami religijnymi. Dla najstarszej objętej badaniem grupy wiekowej, czyli osób po 80 roku życia, radio jest źródłem także takich treści.
Słuchanie treści religijnych w radiu deklaruje w tej grupie wiekowej 34% osób (wśród osób do 54 roku życia odsetek słuchających audycji religijnych wynosi mniej niż 0,3%).

Funkcja informacyjna radia, zaraz po umilającej czas muzyce, jest kluczowa dla tego medium i dlatego należy szczególnie pamiętać o tym, kto jest odbiorcą treści informacyjnych podczas ich tworzenia. Osoby po 60 roku życia do radia przyciąga chęć bycia na bieżąco, posiadania aktualnych informacji. Dostarczane przez nas dane pozwalają przyjrzeć się potrzebom poszczególnych grup wiekowych i tym samym lepiej zrozumieć słuchacza – komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań KIM.

Badanie Treści Audio realizowane jest przez KIM w sposób ciągły, codzienny, na próbie 15 000 wywiadów telefonicznych miesięcznie, czyli około 180 000 rocznie. Próba ma charakter ogólnopolski, rozproszony, w pełni losowy i reprezentatywny. Badanie obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej i realizowane jest z wykorzystaniem bazy numerów telefonów komórkowych generowanych losowo. Pomiar stanowi pełnowartościowe źródło danych populacyjnych.

Wyniki są cyklicznie publikowane na stronie Krajowego Instytutu Mediów https://kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej