Krajowy Instytut Mediów

Kobiety częściej niż mężczyźni czytają książki

41,4 proc. Polaków czyta książki – to najnowsze dane Krajowego Instytutu Mediów. W wolnym czasie książki czyta blisko połowa kobiet – 49,4 proc. i jedna trzecia mężczyzn - 32,7 proc.

Krajowy Instytut Mediów w Badaniu Założycielskim pyta Polaków m.in. o to jak spędzają czas wolny. Czytanie książek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało 55,8 proc. osób z grupy wiekowej 16-29 lat. W każdej kolejnej grupie wiekowej odsetek ten jest niższy: 42,6 proc. dla osób w wieku 30-49 lat, 36,5 proc. dla mających 50-64 lata i wreszcie 33,4 proc. dla osób w wieku 65 lat i więcej.

Wśród osób z wyższym wykształceniem wskaźnik czytelnictwa wynosi 67,4 proc. W grupie osób z wykształceniem średnim czytanie książek deklaruje 31,4 proc., a w grupie osób z wykształceniem zawodowym – 23,7 proc..
Najchętniej po książki w czasie wolnym sięgają mieszkańcy dużych miast, tych powyżej 200 tys. mieszkańców (55,5 proc. czytających), a najrzadziej mieszkańcy wsi (32,8 proc.).

Po książki chętniej sięgają osoby, które nie mają w gospodarstwie domowym telewizora – 55,7 proc., w grupie osób posiadających telewizor odsetek czytających wynosi 40,8 proc. Odwrotną relację zaobserwowano wśród radiosłuchaczy. W grupie słuchających radia książki czyta 43,3 proc. osób, w grupie osób niesłuchających radia, wskaźnik czytelnictwa wynosi 29 proc.

Powyższe wyniki mówią o czytelnictwie zarówno książek w wersji papierowej jak i elektronicznej. Dane pochodzą z Badania Założycielskiego, które w okresie styczeń-czerwiec 2022 objęło reprezentatywną próbę n=16 007 osób w wieku 16+.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej