Krajowy Instytut Mediów

75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona. Z tabletu 12,3 proc

75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona; w grupie wiekowej 65 lat i więcej odsetek ten jest najniższy i wynosi 37,4 proc. – wynika z Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów.

Smartfon posiada w swoim gospodarstwie domowym 89,6 proc. Polaków. Korzystanie z tego urządzenia jest związane z wiekiem. W grupie wiekowej 13-15 lat poziom korzystania ze smartfonów jest najwyższy, aż 96,6 proc. w tej grupie korzysta z telefonu z ekranem dotykowym, jednak w żadnej ze starszych grup wiekowych do 49 roku życia odsetek korzystających nie spada poniżej 94proc. Dopiero wśród osób wieku 50-64 lata (78,6 proc.) oraz 65 lat starszych (37,4 proc.) odsetek korzystających jest niższy.

Odsetek korzystających ze smartfonów rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród osób w wieku 16 lat i więcej – od 52,7 wśród osób z wykształceniem podstawowym, przez 68 proc. z zawodowym, 86,3 proc. ze średnim i 93,2 proc. z wyższym.

Korzystający ze smartfonów to równocześnie użytkownicy Internetu – wśród użytkowników telefonów komórkowych z ekranem dotykowym, 90,7 proc stanowią osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Internetu.
Ze smartfonów korzysta 92,9 proc. wśród osób pracujących w porównaniu z 60,2 proc. wśród niepracujących.

Tablet posiada w swoim gospodarstwie domowym 21,8 proc. badanych. Istotnie częściej posiadanie go deklarują osoby, które pochodzą z gospodarstw 4-osobowych i większych (31,9 proc.).
12,3 proc. Polaków korzysta z tego urządzenia. Jak odnotowuje KIM, są to przede wszystkim najmłodsi: w grupie wiekowej 4-12 lat to 29,8 proc., a wśród 13-15-latków – 22,5 proc. Wśród seniorów 65+ korzystanie z tabletu deklaruje jedynie 3,8 proc.
Z tabletów korzysta 10,5 proc. mieszkańców wsi oraz 15,8 proc. mieszkańców największych (powyżej 200 tys.) miast.

Smartfony zmieniły oblicze komunikacji, która przeniosła się do Internetu. Telefon typu smart jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wpisuje się w oczekiwania ludzi młodych i to przez nich jest najczęściej wykorzystywany. Warto jednak zwrócić uwagę na osoby po 65 roku życia, z których ponad 1/3 również korzysta ze smartfonów. Natomiast tablet nadal jest urządzeniem najchętniej wykorzystywanym przez najmłodszych, czyli dzieci i młodzież. Można z tego wnioskować, że starsze grupy mają inne rozwiązania technologiczne, które realizują ich potrzeby kontaktu z mediami. – komentuje Iwona Szewczak, Kierownik Merytoryczny ds. badania Założycielskiego

Badanie Założycielskie realizowane przez Krajowy Instytut Mediów jest podstawowym badaniem populacyjnym dot. konsumentów mediów elektronicznych w Polsce. Od stycznia do czerwca objęło ono ogólnopolską losową próbę 8 474 gospodarstw domowych i 19 611 osób w wieku 4 lata i więcej. Zebrane dane są reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw w Polsce i osób w wieku powyżej 4 lat.

Badanie realizowane jest na ogólnopolskiej próbie adresowej wylosowanej z operatu TERYT Głównego Urzędu Statystycznego.
Wyniki tego i innych badań KIM dostępne są tutaj: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej