Krajowy Instytut Mediów

15,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z komputerów stacjonarnych

15,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z komputerów stacjonarnych - wynika z badania Krajowego Instytutu Mediów

Odsetek gospodarstw korzystających z komputerów stacjonarnych rośnie wraz z ich wielkością – w gospodarstwach jednoosobowych wynosi 7,4 proc., dwuosobowych – 10,8 proc., trzyosobowych – 17,9 proc., a czteroosobowych i większych – 30,5 proc.
W komputery stacjonarne wyposażone jest 22,1 proc. gospodarstw z dziećmi do lat 15. W gospodarstwach bez dzieci komputery stacjonarne są obecne rzadziej (13,7%), a w gospodarstwach bez dzieci, gdzie dominują osoby starsze (przynajmniej jedna osoba ma 60 lat lub więcej) odsetek ten wynosi 10,1 proc. proc.

Jak wynika z badania KIM, komputery stacjonarne są nieco bardziej popularne na wsi niż w mieście – 18,3 proc. vs. 14,8 proc.

Posiadanie komputerów jest również związane z zamożnością gospodarstwa. Wśród gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą komputery stacjonarne posiada 20,1 proc. Wśród gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną jako średnią – 16,8 proc. , natomiast wśród gospodarstw oceniających swoją sytuację źle – 11,2 proc.

Według danych uzyskanych w Badaniu Założycielskim KIM 15,2 proc. gospodarstw domowych korzysta z jednego komputera stacjonarnego, a zaledwie 0,7 proc. gospodarstw z dwóch komputerów lub więcej.

Badanie Założycielskie realizowane przez Krajowy Instytut Mediów jest podstawowym badaniem populacyjnym dot. konsumentów mediów elektronicznych w Polsce. Od stycznia do czerwca objęło ono ogólnopolską losową próbę 8 474 gospodarstw domowych i 19 611 osób w wieku 4 lata i więcej. Zebrane dane są reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw w Polsce i osób w wieku powyżej 4 lat.

Badanie realizowane jest na ogólnopolskiej próbie adresowej wylosowanej z operatu TERYT Głównego Urzędu Statystycznego.
Wyniki tego i innych badań KIM dostępne są tutaj: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej