Krajowy Instytut Mediów

W laptopy wyposażonych jest 61,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce

W 61,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce dostępny jest przynajmniej jeden laptop. Istotnie częściej w te urządzenia są wyposażone gospodarstwa z dziećmi – wynika z badania Krajowego Instytutu Mediów

W laptopy wyposażonych jest 88,1 proc. gospodarstw, w których mieszkają dzieci do 15 roku życia. W gospodarstwach, gdzie nie ma dzieci odsetek ten wynosi 52,3 proc. Jeszcze rzadziej laptopy są obecne w gospodarstwach gdzie nie ma dzieci i przynajmniej jedna osoba ma więcej niż 60 lat – 33,7 proc.

Jak wynika z badania KIM, laptopy są równie popularne na wsi, jak i w mieście. Sprzęt taki posiada 61,3 proc. gospodarstw położonych na terenach wiejskich, wobec 61,9 proc. gospodarstw w miastach. W największych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców laptopy posiada 66,3 proc. gospodarstw.

Na dostępność laptopów w gospodarstwach domowych wpływ ma ich sytuacja materialna. Urządzenie to posiada 86,8 proc. gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą. Wśród gospodarstw określających swą sytuację materialną jako średnią, odsetek ten wynosi 62,1 proc., podczas gdy wśród gospodarstw o złej kondycji materialnej tylko 37,3 proc. jest wyposażonych w laptopa.

Laptopy częściej posiadają gospodarstwa wieloosobowe. Takim sprzętem dysponuje 85,5 proc. gospodarstw ponad 4-osobowych, 80,4 proc. 3-osobowych, 55,6 proc. gospodarstw 2-osobowych i tylko 35,2 proc. jednoosobowych.

Z liczbą osób w gospodarstwie domowym wiąże się także liczba laptopów na wyposażeniu gospodarstwa. O ile 43,8 proc. gospodarstw domowych posiada jednego laptopa, a tylko 12,9 proc. – dwa i 5 proc. – trzy, to w największych gospodarstwach domowych (4 osoby i więcej) 24,2 proc. gospodarstw ma dwa laptopy, a 13,8 proc.– trzy.

Badanie Założycielskie realizowane przez Krajowy Instytut Mediów jest podstawowym badaniem populacyjnym dot. konsumentów mediów elektronicznych w Polsce. Od stycznia do czerwca objęło ono ogólnopolską losową próbę 8 474 gospodarstw domowych i 19 611 osób w wieku 4 lata i więcej. Zebrane dane są reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw w Polsce i osób w wieku powyżej 4 lat.

Badanie realizowane jest na ogólnopolskiej próbie adresowej wylosowanej z operatu TERYT Głównego Urzędu Statystycznego.
Wyniki tego i innych badań KIM dostępne są tutaj: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej