Krajowy Instytut Mediów

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

  • dane z 6 miesięcy:
    wrzesień 2022 – luty 2023