Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego 2022. Gospodarstwa domowe

  • dane styczeń – grudzień 2022

Tabele BZ KIM 2022_dane o gosp. domowych