Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego 2022. Osoby indywidualne

  • dane styczeń – grudzień 2022

Tabele BZ KIM 2022 – dane o osobach w wieku 4+