Krajowy Instytut Mediów

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

  • dane z 6 miesięcy:
    listopad 2022 – kwiecień 2023