Krajowy Instytut Mediów

KIM udostępnia kolejne wyniki badania słuchalności treści audio

Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania ogólnopolskich stacji radiowych

Zasięg dzienny odsetek osób mieszkających na danym obszarze, które zadeklarowały, że w dniu poprzedzającym wywiad, choćby przez krótką chwilę słuchały danej stacji radiowej.

Słuchalność dzienna, to łączna liczba osób deklarujących słuchanie danej stacji, przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia.

Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad.

Średni dzienny czas słuchania stacji określa, jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu wczorajszym danej stacji radiowej. Wskaźnik podawany jest w minutach.

Badanie treści audio realizowane jest w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie – średnio realizowanych jest 11 900 wywiadów miesięcznie. Każdego dnia (z wyłączeniem dni świątecznych i długich weekendów) przeprowadzane są średnio 420 wywiady telefoniczne.

Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, pozwalająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności treści audio.

Audio Track jest, obok Badania Założycielskiego, drugim przedsięwzięciem o tak szerokiej skali, realizowanym przez KIM. Prowadząc ten pomiar, Instytut odpowiada na potrzebę nowego, w pełni zobiektywizowanego pomiaru słuchalności radia dla całego rynku. Audio Track jest przesiewowym badaniem populacyjnym. Wyróżnia go duża liczba wywiadów, brak górnej granicy wiekowej badanych i sposób prowadzenia wywiadów. KIM osadza słuchanie radia w szerszym kontekście korzystania ogólnie z telewizji i z treści dostępnych w internecie. – komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Krajowego Instytutu Mediów.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, w połowie (dane ogólnopolskie) i na końcu każdego miesiąca (dane dla rynków lokalnych). Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Bieżący raport zawiera dane z sześciu ostatnich miesięcy, obejmując okres listopad 2022-kwiecień 2023.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej