Krajowy Instytut Mediów

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

  • dane z 6 miesięcy:
    grudzień 2022 – maj 2023