Krajowy Instytut Mediów

Opublikowaliśmy kolejne ogólnopolskie wyniki badania słuchalności treści audio

Opublikowaliśmy kolejne wyniki ciągłego badania słuchalności treści audio (Audio Track) za okres grudzień 2022 – maj 2023. Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania ogólnopolskich stacji radiowych.

Zasięg dzienny to odsetek osób mieszkających na danym obszarze, które zadeklarowały, że w dniu poprzedzającym wywiad, choćby przez krótką chwilę słuchały danej stacji radiowej.

Słuchalność dzienna to łączna liczba osób deklarujących słuchanie danej stacji, przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia.

Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad.

Średni dzienny czas słuchania stacji określa jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu wczorajszym danej stacji radiowej. Wskaźnik podawany jest w minutach.

Badanie treści audio realizowane jest w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie. Miesięcznie realizowanych jest 11 900 wywiadów. Każdego dnia (z wyłączeniem dni świątecznych i długich weekendów) przeprowadzane są średnio 420 wywiady telefoniczne.

Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, pozwalająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności treści audio.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, w połowie miesiąca (dane ogólnopolskie) i na końcu każdego miesiąca (dane dla rynków lokalnych). Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Bieżący raport zawiera dane z sześciu ostatnich miesięcy, obejmując okres grudzień 2022-maj 2023.

Wyniki tego i innych badań KIM dostępne są tutaj: www.kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej