Krajowy Instytut Mediów

KIM publikuje kolejne wyniki badania słuchalności treści audio

Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania dla rozgłośni ogólnopolskich

Bieżący raport, podobnie jak wszystkie poprzednie publikacje, prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy, czyli w przypadku obecnej publikacji od stycznia do czerwca 2023.

Główną osią prezentowanych wyników są koncesjonowane eterowe rozgłośnie radiowe i ich wyniki. Publikacja rozgłośni ogólnopolskich pokazuje również rozgłośnie nadające przez internet.

Wśród osób powyżej 15 roku życia, łączny zasięg dzienny stacji nadawanych przez internet wynosi 6,4%, przy czym łączny zasięg obejmuje zasięg stacji koncesjonowanych, które nadają swoje audycje przez internet, jak i zasięg rozgłośni radiowych, dostępnych jedynie w internecie.

W publikacji zaprezentowano wyniki dla stacji o największym wskaźniku zasięgu dziennego, który może wynieść więcej niż 100%, ponieważ jedna osoba w dniu poprzedzającym wywiad mogła słuchać więcej niż jednej stacji radiowej.

Badanie realizowane jest telefonicznie na losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych. Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej