Krajowy Instytut Mediów

Publikujemy kolejne, ogólnopolskie wyniki badania Audio Track

Raport prezentuje cztery główne wskaźniki radiowe: zasięg dzienny, słuchalność dzienną, wskaźnik udziału w czasie słuchania oraz średni czas słuchania.

Aktualny raport prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy, czyli z okresu luty-lipiec 2023.

Oprócz danych dotyczących ogółu badanych, czyli osób w wieku 15 lat i więcej, publikacja zawiera także dane w przekrojach demograficznych.

Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że radia częściej słuchają mężczyźni (odsetek słuchających radia wśród mężczyzn w dniu poprzedzającym badanie wynosi 60%, wśród kobiet – 54%) oraz osoby między 30 a 64 rokiem życia (60%).

W grupie 65+ odsetek ten spada do 53%. A zatem, osoby słuchające radia to częściej osoby aktywne zawodowo, przemieszczające się, dla których radio jest towarzyszem codziennych czynności.

Relatywnie najrzadziej słuchanie radia deklarują osoby z najmłodszej grupy wiekowej – odsetek słuchających w grupie 15-29 lat wynosi 51%.

Radio większą popularnością cieszy się wśród mieszkańców wsi (60% słuchaczy) i małych miasteczek do 100 tysięcy mieszkańców (56%).

Relatywnie rzadziej słuchanie radia deklarują osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (52%).

Badanie realizowane jest telefonicznie na losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca udostępniane są dane ogólnopolskie, zaś na koniec każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych.

Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej