Krajowy Instytut Mediów

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio – rynki lokalne

Obecna publikacja obejmuje rynki lokalne, w podziale na województwa oraz ich stolice

Aktualny raport, dostępny pod adresem, prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy czyli od marca do sierpnia 2023 włącznie.

Dane publikowane przez KIM są skumulowanymi danymi kroczącymi, a wyniki zawsze obejmują dane pochodzące z okresów 6 miesięcznych. Zestawienie danych z kilku okresów umożliwia śledzenie zmian w czasie.

Tabele, pokazujące zasięg dzienny, prezentują zarówno odsetki słuchaczy jak i rzeczywistą populację słuchaczy danej stacji radiowej.

W tabelach, obejmujących udział w czasie słuchania prezentowana jest informacja o tym, jaki odsetek łącznego czasu słuchania radia przez mieszkańców Polski 15+ przypada na daną stację radiową.

Badanie treści audio realizowane jest telefonicznie, w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych. Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Przedstawiamy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio

Czytaj dalej

DVB-T2/HEVC. Stan przygotowań na nowy standard

Czytaj dalej

Prezentujemy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej