Krajowy Instytut Mediów

Nowe, półroczne wyniki Badania Założycielskiego

Publikujemy półroczne wyniki Badania Założycielskiego - populacyjnego badania dot. konsumenta mediów elektronicznych w Polsce

Aktualny raport, dostępny pod adresem: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/ prezentuje wyniki Badania Założycielskiego za okres od stycznia do czerwca 2023 r. i obejmuje dane dotyczące usług medialnych i infrastruktury do ich odbioru dla gospodarstw domowych oraz osób indywidualnych w wieku 4+.

Dane o gospodarstwach domowych dotyczą m.in. wyposażenia w sprzęty do odbioru mediów elektronicznych, w tym odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów, telefonów komórkowych oraz technologii wykorzystywanych do odbioru mediów.
Część poświęcona osobom indywidualnym koncentruje się na zachowaniach i opisie konsumenta mediów w Polsce. Zebrane dane pozwalają opisać wielkość i strukturę populacji konsumentów oraz ich profil. Celem jest kompleksowe zdiagnozowanie populacji internautów, telewidzów i radiosłuchaczy.

Wiedza o konsumencie mediów elektronicznych w połączeniu z wiedzą o wyposażeniu gospodarstw domowych sprawiają, że Badanie Założycielskie KIM to cenna i jedyna w swoim rodzaju platforma wiedzy.

Realizując Badanie Założycielskie, KIM pełni rolę „mediowego GUSu”, dostarczając wyniki badania w zgodzie z najwyższymi standardami metodologicznymi i postulatami sformułowanymi przez branżę mediową w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów”. Przyjęta w badaniu metodologia, wspólna dla wielu mediów jest unikatowa na polskim rynku i została wypracowana przez zespół ekspertów KIM przy udziale specjalistów z GUS.

Badanie Założycielskie zaplanowano jako pomiar roczny, realizowany cyklicznie.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej