Krajowy Instytut Mediów

Wybrane wyniki BZ 2023. Gospodarstwa domowe

  • dane styczeń – czerwiec 2023

Tabele BZ KIM 2023 – dane o gosp domowych