Krajowy Instytut Mediów

Wybrane wyniki BZ 2023. Osoby indywidualne

  • dane styczeń – czerwiec 2023

Tabele BZ KIM 2023 – dane o osobach w wieku 4+