Krajowy Instytut Mediów

Publikacja wyników słuchalności treści audio

Publikujemy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio.

Publikacja obejmuje rynki lokalne, w podziale na województwa oraz ich stolice. Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania.

Aktualny raport, dostępny tutaj, prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy czyli od kwietnia do września 2023 włącznie.

Dane publikowane przez KIM są skumulowanymi danymi kroczącymi, a wyniki zawsze obejmują dane pochodzące z okresów 6 miesięcznych. Zestawienie danych z kilku okresów umożliwia śledzenie zmian w czasie.

Tabele, pokazujące zasięg dzienny, prezentują zarówno odsetki słuchaczy jak i rzeczywistą populację słuchaczy danej stacji radiowej.

W tabelach, obejmujących udział w czasie słuchania prezentowana jest informacja o tym, jaki odsetek łącznego czasu słuchania radia przez mieszkańców Polski 15+ przypada na daną stację radiową.

Badanie treści audio realizowane jest telefonicznie, w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych. Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej