Krajowy Instytut Mediów

DVB-T2/HEVC. Stan przygotowań na nowy standard

W związku z planowanym, pod koniec tego roku, przejściem wszystkich nadawców na nowy standard nadawania telewizji naziemnej, KIM – zgodnie z zapowiedzią – uruchomił ponownie w lipcu br. monitoring przygotowania gospodarstw domowych, odbierających wyłącznie sygnał telewizji naziemnej, na standard DVB-T2/HEVC

Między sierpniem 2022 a październikiem 2023 poziom gotowości gospodarstw NTC przygotowanych na standard DVB-T2/HEVC wzrósł do 93%. Oznacza to, że liczba gospodarstw nieprzygotowanych na ten standard odbioru telewizji naziemnej spadła z 0,99 mln do 266 tys.

Najlepiej do odbioru nowego standardu dostosowane są gospodarstwa w regionie południowo-zachodnim (2,3% wśród gospodarstw odbierających wyłącznie sygnał NTC) oraz w województwie mazowieckim (4,3%). Relatywnie najniższy poziom gotowości na standard TVB-T2/HEVC odnotowany został w regionie centralnym (9,5%).

Gospodarstwa niedostosowane do DVB-T2/HEVC to nadal częściej gospodarstwa jednoosobowe, osób starszych, słabiej wykształconych i mniej zarabiających. Są to gospodarstwa w mniejszym stopniu wyposażone infrastrukturalnie, z niższymi wskaźnikami nasycenia innymi usługami mediowymi (SmartTV, internet, telefonia komórkowa).

Co istotne, tylko mniej niż co piąte gospodarstwo w grupie niedostosowanych na nowy standard, ma świadomość planowanego na grudzień 2023 roku przełączenia.

Monitoring gotowości gospodarstw domowych na nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, KIM prowadził nieprzerwanie w okresie od lipca 2021 do sierpnia 2022. Przeprowadzono w ten sposób diagnozę sytuacji przed rozpoczęciem cyklu przełączeń na nowy standard, aż do momentu zamknięcia i podsumowania procesu refarmingu w sierpniu 2022. Wyniki badania były regularnie publikowane na stronie KIM.

Zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej była związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Proces refarmingu był podzielony na 4 etapy, a ostatnie przełączenie w 2022 roku miało miejsce 27 czerwca.

Decyzją Prezesa UKE, podyktowaną sytuacją w Ukrainie, MUX3, w którego skład wchodzą kanały nadawcy publicznego, do końca bieżącego roku może nadawać w poprzednim standardzie DVB-T/AVC.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podstawowym zadaniem Krajowego Instytutu Mediów jest prowadzenie Badania Założycielskiego. Realizując powierzone zadania, Krajowy Instytut Mediów prowadzi badania zgodnie z najwyższymi standardami metodologicznymi, wdrażając postulaty sformułowane przez rynek w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów”.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej