Krajowy Instytut Mediów

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio

Raport prezentuje cztery główne wskaźniki radiowe: zasięg dzienny, słuchalność dzienną, wskaźnik udziału w czasie słuchania oraz średni czas słuchania.

Aktualny raport, dostępny pod adresem www.kim.gov.pl/wyniki-badan/, prezentuje dane o rynku ogólnopolskim za ostatnie 6 miesięcy, czyli w przypadku obecnej publikacji z okresu czerwiec-listopad 2023.

Zasięg dzienny to odsetek osób mieszkających na danym obszarze, które zadeklarowały, że w dniu poprzedzającym wywiad, choćby przez krótką chwilę słuchały danej stacji radiowej.

Słuchalność dzienna, to łączna liczba osób deklarujących słuchanie danej stacji, przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia.

Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad.

Średni dzienny czas słuchania stacji określa, jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu wczorajszym danej stacji radiowej. Wskaźnik podawany jest w minutach.

Badanie realizowane jest telefonicznie na losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat
i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca udostępniane są dane ogólnopolskie, zaś na koniec każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych. Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej