Krajowy Instytut Mediów

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio – rynki lokalne

Obecna publikacja obejmuje rynki lokalne, w podziale na województwa oraz ich stolice. Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania

Aktualny raport, dostępny pod adresem https://kim.gov.pl/wyniki-badan/, prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy czyli od lipca do grudnia 2023 włącznie.

Dane publikowane przez KIM są skumulowanymi danymi kroczącymi, a wyniki zawsze obejmują dane pochodzące z okresów 6 miesięcznych. Zestawienie danych z kilku okresów umożliwia śledzenie zmian w czasie.

Tabele, pokazujące zasięg dzienny, prezentują zarówno odsetki słuchaczy jak i rzeczywistą populację słuchaczy danej stacji radiowej.

W tabelach, obejmujących udział w czasie słuchania prezentowana jest informacja o tym, jaki odsetek łącznego czasu słuchania radia przez mieszkańców Polski 15+ przypada na daną stację radiową.

Badanie treści audio realizowane jest telefonicznie, w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych. Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej