Krajowy Instytut Mediów

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Prezentujemy wyniki badań oglądalności lokalnych stacji telewizyjnych za rok 2023

Telewizja WTK była najchętniej oglądaną telewizją lokalną w 2023 roku. Z szacowaną liczbą odbiorców prawie 261 tys., stanowi 6,1% widzów wszystkich telewizji lokalnych na rynku ogólnopolskim.

Drugą w rankingu jest TV Olsztyn, z widownią obejmującą 234 tys. osób (5,5% ogółu widzów stacji lokalnych).

Pierwszą trójkę najpopularniejszych stacji lokalnych w 2023 roku zamyka Lubelska TV
z wynikiem 235 tys. widzów (5,3%).

Infografika przedstawia średni łączny zasięg telewizji lokalnych w 2023 roku

Największy zasięg telewizje lokalne osiągają w województwie wielkopolskim (łączna liczba widzów 580 tys.), śląskim (505 tys.) oraz dolnośląskim (400 tys.).

W relacji do liczby mieszkańców, największy odsetek widzów odnotowuje województwo warmińsko-mazurskie (24% mieszkańców, oglądających jakąkolwiek stację lokalną), lubuskie wielkopolskie (po 20%).

W celu uzyskania bardziej rzetelnych danych obejmujących audytoria nadających w Polsce telewizji lokalnych, konieczne było wprowadzenie lepszego rozróżnienia między stacjami lokalnymi objętymi pomiarem a stacjami regionalnymi Telewizji Polskiej.

W związku z tym, do list stacji na poziomie każdego województwa wprowadzono od czerwca 2023 stację TVP3, właściwą dla danego województwa. Z uwagi na to, że pytanie o oglądalność stacji TVP3 zapewnia w badaniu jedynie dodatkowy kontekst dla stacji telewizji lokalnych, wyniki dla stacji TVP3 – zgodnie z założeniami projektu – nie są w raporcie prezentowane.

Podobnie, w tym samym celu, w woj. śląskim, małopolskim oraz opolskim wprowadzono testowo do list stacji silną w tym regionie telewizję TVS (Telewizja Silesia), notowaną w danych z panelu telemetrycznego Nielsena. Z tego powodu, raport z pomiaru prowadzonego przez KIM, nie zawiera wyników stacji TVS, pochodzących z danych deklaratywnych, zatem nieporównywalnych do danych pochodzących z pomiaru pasywnego.

Pomiar oglądalności stacji telewizji lokalnych prowadzony jest w ramach stałego badania telefonicznego mediów, na losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Badanie z założenia obejmuje zasięgi telewizji lokalnych, które rozpoczynały swoją działalność jako stacje kablowe.

Aktualna publikacja, dostępna pod adresem: https://kim.gov.pl/wyniki-badan, prezentuje wyniki pomiaru prowadzonego między styczniem a grudniem 2023.

Zrealizowano 113 140 wywiadów, dając w ten sposób rzetelną próbę do wnioskowania na poziomie ogólnopolskim, a także regionalnym.

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej