Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego 2023 Gospodarstwa domowe

  • dane styczeń – grudzień 2023

Tabele BZ KIM 2023_dane o gosp. domowych