Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego 2023 Osoby indywidualne

  • dane styczeń – grudzień 2023

Tabele BZ KIM 2023 – dane o osobach w wieku 4+