Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Badania Założycielskiego

Osoby przy stole z wykresami

Wyniki pierwszej fali Badania Założycielskiego, które jest źródłem wiedzy na temat korzystania z mediów przez gospodarstwa domowe. Raport obejmuje pomiar zrealizowany przez KIM w okresie od lipca 2021 do marca 2022 na losowej próbie 9 552 gospodarstw domowych i ekstrapolowany na ogół gospodarstw domowych w Polsce. Badanie Założycielskie jest realizowane przez KIM w sposób ciągły. Docelowo badaniem będzie objętych 30 tys. gospodarstw domowych rocznie.

Badanie Założycielskie prowadzone przez Krajowy Instytut Mediów jest badaniem populacyjnym. Jego celem jest przedstawienie sposobów i częstości korzystania z mediów elektronicznych oraz wyposażenia gospodarstw domowych i poszczególnych ich członków w urządzenia do odbioru mediów elektronicznych. Badanie jest realizowane w formie bezpośrednich wywiadów z liderem technologicznym gospodarstwa domowego na bazie w pełni losowej próby TERYT GUS. Częścią badania jest też dokonywany przez ankietera spis z natury sprzętów posiadanych przez członków gospodarstwa domowego (tzw. pantry check). Szczegółowy opis metodologii badania został przedstawiony w raporcie. Raport z Badania Założycielskiego można pobrać tutaj.

Ostatnio dodane

Wyniki Badania Założycielskiego

Czytaj dalej
Osoby przy stole z wykresami

KIM: rośnie gotowość na zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji NTC

Czytaj dalej
Pilot do telewizora