Krajowy Instytut Mediów

KIM: rośnie gotowość na zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji NTC

Pilot do telewizora

1,81 mln gospodarstw domowych nie ma możliwości odbioru sygnału DVBT2/HEVC

Już 56% gospodarstw domowych korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiada odpowiedni sprzęt do odbioru sygnału w standardzie DVBT2/HEVC – wynika z pomiarów przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów na przełomie miesięcy listopad-grudzień 2021. To oznacza wzrost o 6 pkt proc. względem danych z października ubiegłego roku. Jednocześnie realizowane przez KIM badania wskazują, że nie zwiększa się świadomość nadchodzącej zmiany standardu, na co odpowiedzią ma być nowa kampania informacyjna.

Gotowość do zmiany standardu nadawania na DVB-T2 HEVC
Infografika przedstawiająca dane za okres listopad grudzień 2021 roku mówiące o gotowości sprzętowej gospodarstw domowych na zmianę sygnału nadawania Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Po prawej stronie dwa wykresy kołowe mówiące o procentach gospodarstw wyposażonych w sprzęt do odbioru sygnału DVBT2 i DVBT2 z kodekiem HEVC

Wyprzedaże na koniec roku i około świąteczne zakupy zwiększyły gotowość

KIM od jesieni 2021 roku prowadzi badanie świadomości wokół wdrożenia nowego standardu nadawania NTC śledząc, w jakim stopniu społeczeństwo jest na nie przygotowane. Z naszych danych wynika, że istotnie zwiększyła się gotowość do zmiany standardu wśród gospodarstw domowych odbierających wyłącznie telewizję naziemną, niemniej nadal 1,81 mln z nich jest zagrożonych utratą sygnału telewizyjnego. Badania pokazują też, że choć pod względem posiadanego sprzętu obsługującego DVBT2/HEVC sytuacja wygląda coraz lepiej, nie idzie to w parze ze świadomością zbliżającej się zmiany. To świadczy o konieczności kontynuowania działań informacyjnych kierowanych do widzów i szerzenia wiedzy na temat wdrożenia nowego standardu, szczególnie że pierwsze przyłączenia sygnału nastąpią już w marcu 2022 roku – komentuje Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Gotowość do zmiany sygnału - gospodarstwa wyłącznie NTC
Infografika przedstawiająca wykres liniowy obrazujący trend w czasie od września 2021 do przełomu listopada i grudnia 2021. Na wykresie zaprezentowana jest zmiana dotyczącą gotowości gospodarstw domowych.

Do końca lipca prowadzony będzie monitoring gotowości na zmianę standardu nadawania NTC

Nowy standard nadawania NTC będzie wprowadzany na terenie całego kraju sukcesywnie, od 28 marca do 27 czerwca 2022 roku. W pierwszej kolejności zmiany obejmą województwa dolnośląskie i lubuskie.

Planowane terminy przełączeń sygnału TV
Infografika prezentuje planowany terminarz przełączeń sygnału telewizyjnego ze standardu DVBT na DVBT2/HEVC. Mapa polski po lewej stronie prezentuje kolejność przełączeń w regionach dla MUXów 1,2 i 4, zaś mapa polski po prawej stronie dla MUX`a 3

Zintegrowane działania przynoszą oczekiwane rezultaty

„- Najnowsze dane opublikowane przez Krajowy Instytut Mediów, dotyczące gotowości gospodarstw domowych na zmianę standardu naziemnej telewizji cyfrowej ukazują, że działania realizowane przez KPRM, KIM, ZIPSEE i MOC TV przynoszą oczekiwane rezultaty. Reprezentacje tych organizacji regularnie wymieniają się kluczowymi danymi, podejmują wspólne działania i planują zintegrowane kampanie informacyjne. MOC TV jest inicjatorem tego badania, a eksperci ze strony nadawców telewizyjnych są włączeni w merytoryczne prace od kwietnia ubiegłego roku. W rezultacie do KPRM przekazano pakiety istotnych wskazówek i danych, co chociażby przyczyniło się do stworzenia nowych, rewelacyjnych spotów telewizyjnych, w prosty i skuteczny sposób ukazujących najważniejsze zagadnienia dla widzów. Działania koordynowane są całościowo, dotyczą nie tylko komunikacji zmiany standardu, ale też problematyki dystrybucji urządzeń przez sieci handlowe oraz sposobów zabezpieczenia praw konsumentów. To jest bardzo satysfakcjonujące, że w ciągu niecałego półrocza udało się stworzyć grupę roboczą składającą się z ekspertów różnych organizacji i urzędów, która działa niezwykle szybko i skutecznie” – powiedział Przemysław Broniszewski, Członek Zarządu MOC TV.

KIM we współpracy z MOC TV (Związek Pracodawców Ogólnopolskich Mediów) oraz KPRM prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej i sposobów przygotowania się na nią. Aktualnie finalizowane są prace nad nową odsłoną kampanii informacyjnej.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej