Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Obecna publikacja obejmuje rynki lokalne, w podziale na województwa oraz ich stolice

Raport prezentuje wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania stacji radiowych.

Aktualny raport, dostępny pod adresem https://kim.gov.pl/wyniki-badan/, prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy czyli od grudnia 2023 do maja 2024 włącznie.

Dane publikowane przez KIM są skumulowanymi danymi kroczącymi, a wyniki zawsze obejmują dane pochodzące z okresów 6 miesięcznych. Zestawienie danych z kilku okresów umożliwia śledzenie zmian w czasie.

Tabele, pokazujące zasięg dzienny, prezentują zarówno odsetki słuchaczy jak i rzeczywistą populację słuchaczy danej stacji radiowej w danym regionie.

W tabelach, obejmujących  udział w czasie słuchania prezentowana jest informacja o tym, jaki odsetek łącznego czasu słuchania radia przez mieszkańców 15+ danego regionu przypada na daną stację radiową.

Badanie treści audio realizowane jest telefonicznie, w sposób ciągły,  na w pełni reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej